ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΕΛΛΗΣ

Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων Βρέλλης: Ενα μουσείο θρύλος
Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων Βρέλλης: Ενα μουσείο θρύλος

Ο μεγάλος δημιουργός και εξίσου μεγάλος παιδαγωγός Παύλος Βρέλλης και το εκπληκτικό μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων