ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ReGeneration: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση
ReGeneration: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Οι επιτυχόντες θα ξεκινήσουν την απασχόλησή τους στις εταιρείες στις 15 Σεπτεμβρίου 2015