Ο ρόλος της επικοινωνίας

Τι κάνει μία επιχείρηση επιτυχημένη;
Τι κάνει μία επιχείρηση επιτυχημένη;

Μας εξηγεί τις βασικές παραμέτρους ο Ηλίας Κωνσταντινίδης, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.