Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ