ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η ασθένεια των
Η ασθένεια των “καθαρών ανθρώπων”

Όταν η τάση για καθαριότητα γίνεται μανία και άρα παθολογικό πρόβλημα.