πατρότητα

Αγάπη μου, είμαι έγκυος!
“Αγάπη μου, είμαι έγκυος!”

Η ανακοίνωση μίας εγκυμοσύνης είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή και πώς θα του το πείτε;