παιδί και ασφάλεια

Σπίτι προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του!
Σπίτι προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του!

Αν προσαρμόσουμε το περιβάλλον στις ανάγκες και στις διαστάσεις του παιδιού, το βοηθάμε να αυτονομηθεί πιο γρήγορα.