παιδική ευγένεια

Πώς θα διδάξουμε την ευγένεια στα παιδιά μας
Πώς θα διδάξουμε την ευγένεια στα παιδιά μας

Αλληλεγγύη, ευγένεια, καλοσύνη, προσφορά, τα μαθήματα ζωής του αύριο για τα παιδιά μας.