ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΤΟΥΝ

Απιστία: Ποιος, πότε, πού και γιατί;
Απιστία: Ποιος, πότε, πού και γιατί;

Ο άνδρας ή η γυναίκα είναι τελικά πιο… επιρρεπής στην αμαρτία, αλλά και πιο ανθεκτικοί;