προσευχή

Παιδί και εκκλησία
Παιδί και εκκλησία

Οπωσδήποτε, η πνευματική-θρησκευτική αφύπνιση του παιδιού εξαρτάται κυρίως από την πίστη των γονιών…