προθεσμιακός λογαριασμός

Πώς να γίνουμε πιο... οικονόμες!
Πώς να γίνουμε πιο… οικονόμες!

Μαθήματα οικονομικής διαχείρισης με οδηγό την αυτοσυγκράτηση και την εσωτερική πειθαρχία.