ρύπανση και πρόωρη γήρανση

5
Το δέρμα μας αντιδρά... στην πόλη!
Το δέρμα μας αντιδρά… στην πόλη!

Το καυσαέριο επηρεάζει το δέρμα μας περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε!