σημασία της μαντήλας

8
Τα prints έχουν τη δική τους ιστορία
Τα prints έχουν τη δική τους ιστορία

Όταν τα σύμβολα της πολιτικής, της εξέγερσης και του στρατού, γίνονται σύμβολα της μόδας…