συμπεριφορά σε παρέα

Η γνώμη των άλλων είναι πραγματικά τόσο σημαντική;
Η γνώμη των άλλων είναι πραγματικά τόσο σημαντική;

Μικρές συμβουλές για να παραμείνουμε ο εαυτός σε μια εποχή που μας ωθεί να υιοθετούμε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα.