ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αυτή η πόλη μας αρρωσταίνει...
Αυτή η πόλη μας αρρωσταίνει…

Μήπως δεν είμαστε σχεδιασμένες για να ζούμε στο αστικό περιβάλλον και η φύση μας εκδικείται που την εγκαταλείψαμε;