ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟ

Προσωρινός χωρισμός: Το βήμα πριν την τελική ρήξη ή μία νέα αρχή;
Προσωρινός χωρισμός: Το βήμα πριν την τελική ρήξη ή μία νέα αρχή;

Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, ώστε ο προσωρινός χωρισμός να δουλέψει προς όφελος και των δύο;