τι μας κάνει συμπαθείς

Θέλετε να κερδίζετε τις πρώτες εντυπώσεις;
Θέλετε να κερδίζετε τις πρώτες εντυπώσεις;

Πώς μερικοί άνθρωποι πάντοτε καταφέρνουν να γίνονται συμπαθείς, χωρίς να φαίνεται να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια;