ΤΥΡΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Γίνε όμορφη, μπορείς! Εκδημοκρατισμός ή τυραννία;
Γίνε όμορφη, μπορείς! Εκδημοκρατισμός ή τυραννία;

Το μήνυμα «γίνε όμορφη, μπορείς», τελικά είναι ένα ωραίο παιχνίδι κατάκτησης της ομορφιάς ή μία τυρρανική εντολή;