υγεία και κινητό

Ένας (ακόμη) απροσδόκητος αντίκτυπος που έχουν τα κινητά στο σώμα μας!
Ένας (ακόμη) απροσδόκητος αντίκτυπος που έχουν τα κινητά στο σώμα μας!

Αν η λίστα με τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η χρήση του κινητού, δεν ήταν ήδη αρκετά μεγάλη… να και κάτι ακόμη!