ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Καθαρίζετε το πρόσωπό σας με τον σωστό τρόπο;
Καθαρίζετε το πρόσωπό σας με τον σωστό τρόπο;

Πόσο καλά γνωρίζουμε τις μικρές αλλά πολύ σημαντικές λεπτομέρειες της καθημερινής ιεροτελεστίας; Τσεκάρετε τα σωστά βήματα!