υπεύθυνο παιδί

Πόση ανεξαρτησία να του δώσω;
Πόση ανεξαρτησία να του δώσω;

Όπως λένε οι ειδικοί, η ανεξαρτησία κάθε παιδιού έχει να κάνει με τον βαθμό ωριμότητάς του και όχι μόνο από τα χρόνια της ηλικίας του.