υψηλές θέσεις για γυναίκες

Σημαντική βελτίωση της θέσης των γυναικών ανωτάτων στελεχών!
Σημαντική βελτίωση της θέσης των γυναικών ανωτάτων στελεχών!

Δείτε τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα μίας νέας πρωτογενούς έρευνας για την Ελλάδα.