αυτογνωσία

Πώς να τηρήσουμε τις νέες αποφάσεις...
Πώς να τηρήσουμε τις νέες αποφάσεις…

Αυτή την εποχή του χρόνου είθισται να κάνει κανείς έναν απολογισμό της χρονιάς που έφυγε και να παίρνει αποφάσεις για τη χρονιά που έρχεται!