Αντιβακτηριακά σαπούνια

Επιχείρηση καθαρά χέρια!
Επιχείρηση καθαρά χέρια: Οδηγίες για τον σωστό τρόπο

Τελικά, το πλύσιμο των χεριών γίνεται με ζεστό ή κρύο νερό, ποιο σαπούνι είναι το ιδανικό και ποιες είναι οι σωστές κινήσεις;