ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η φροντίδα του δέρματός μας επηρεάζει την ψυχική μας υγεία!
Η φροντίδα του δέρματός μας επηρεάζει την ψυχική μας υγεία!

Ο τρόπος που φροντίζουμε το δέρμα μας έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία μας… Οι έρευνες αποκαλύπτουν τη σύνδεση.