χρώματα στον εργασιακό χώρο

Πώς επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον τους εργαζόμενους;
Πώς επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον τους εργαζόμενους;

Η εργονομία του χώρου, τα χρώματα, ο φωτισμός, όλα παίζουν τον ρόλο τους και μπορούν να λύσουν προβλήματα!