δημόσιο χρέος

2
Σε ποιον χρωστάμε τέλος πάντων;
Σε ποιον χρωστάμε τέλος πάντων;

Ας δούμε και ας κρατήσουμε το γράφημα του BBC, για να ξεκαθαρίσουμε όλη την εικόνα.