φαράγγια

5
To Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου
Ελληνικά μνημεία της φύσης υπό τη σκέπη της Unesco

Πέντε τόποι της Ελλάδας περιλαμβάνονται στον παγκόσμιο κατάλογο γεωλογικού ενδιαφέροντος.