ΦΩΤΟΑΛΛΕΡΓΙΑ

Σπυράκια μετά την έκθεση στον ήλιο; Αντιμετωπίστε τα!
Σπυράκια μετά την έκθεση στον ήλιο; Αντιμετωπίστε τα!

Τι προκαλεί τα σπυράκια μετά την έκθεση στον ήλιο και πώς αντιμετωπίζονται;