καρκίνος της μήτρας

Η μεσογειακή διατροφή μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου της μήτρας
Η μεσογειακή διατροφή μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου της μήτρας

Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας νέας, μεγάλης επιστημονικής έρευνας. Ενημερωθείτε!