κέντρο ειδικών θεραπειών και μελέτης

5
Στο ?Θεραπαίζω και Διαβάζω?, εφαρμόζονται τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, θεραπευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις, οι οποίες είναι έγκυρες και αποδεκτές σε παγκόσμιο επίπεδο
“Θεραπαίζω και Διαβάζω”

Βελτιώνουμε τις ικανότητες των παιδιών σε κάθε περίπτωση προβλημάτων με επιστημονική καθοδήγηση!