κοινωνικό πείραμα

Η oμορφιά είναι απλά ένας τρόπος σκέψης!
Η oμορφιά είναι απλά ένας τρόπος σκέψης!

Ένα επιστημονικό πείραμα δείχνει πώς αλλάζει η ζωή μας, ανάλογα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα της εμφάνισής μας.