ΜΑΜΑΚΙΑΣ

Ποιον συναντήσατε;
Ποιον συναντήσατε; Άνδρας ή αντράκι;

Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον άνδρα και στο ανδράκι; Και μερικές συμβουλές που πιθανόν να βοηθήσουν!