Μιχαήλ Άγγελος

2
Τι σημαίνουν τα λακκάκια χαμηλά στην πλάτη
Τι σημαίνουν τα λακκάκια χαμηλά στην πλάτη

«Τα λακκάκια της Αφροδίτης» θεωρούνται δείγμα σεξαπίλ! Πόση αλήθεια έχει αυτή η πεποίθηση;