ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τι είναι η ερωτική σχέση; Και ποιες οι μορφές της;
Τι είναι η ερωτική σχέση; Ποιες οι μορφές της;

Η ψυχολογία ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 13 είδη ερωτικών σχέσεων με τα καλά και τα κακά τους αλλά και τη σημασία τους.