ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ

Στερεότυπα: Πώς μειώνεται η αξιοπιστία των όμορφων γυναικών
Στερεότυπα: Πώς μειώνεται η αξιοπιστία των όμορφων γυναικών

Οι προκαταλήψεις επηρεάζουν και σήμερα τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία τις ελκυστικές γυναίκες στην επαγγελματική αρένα.