ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ

Home » Αποτελέσματα για
Στερεότυπα: Πώς μειώνεται η αξιοπιστία των όμορφων γυναικών
Στερεότυπα: Πώς μειώνεται η αξιοπιστία των όμορφων γυναικών

Οι προκαταλήψεις επηρεάζουν και σήμερα τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία τις ελκυστικές γυναίκες στην επαγγελματική αρένα.