πανεπιστήμιο Μάαστριχτ

Ο ρομαντισμός σκοτώνει τον - αντρικό - έρωτα!
Ο ρομαντισμός σκοτώνει τον – αντρικό – έρωτα!

Αν θέλετε να τον ξεσηκώσετε σεξουαλικά, βάλτε του να δει ένα ντοκιμαντέρ!