παράγοντες ικανοποίησης

Νομίζετε ότι οι γυναίκες νοιάζονται για την εμφάνισή τους; Και πού να δείτε οι άνδρες!
Νομίζετε ότι οι γυναίκες νοιάζονται για την εμφάνισή τους; Και πού να δείτε οι άνδρες!

Δείτε τα στοιχεία μίας πρόσφατης μεγάλης έρευνας στην Αμερική και βγάλτε συμπέρασμα!