παιδιά και ιντερνετ

Στο δωμάτιο σου κι απόψε δεν έχει ίντερνετ!
Στο δωμάτιο σου κι απόψε δεν έχει ίντερνετ!

Η στέρηση του κινητού και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι η νέα μορφή τιμωρίας.