πλαστική χειρουριγική

Silicon… Valley!
Silicon… Valley! Τι ρόλο παίζει η σιλικόνη;

Τι είναι η σιλικόνη, πού χρησιμοποιείται, τι προσφέρει; Τα βασικά για ένα συστατικό που έχει συζητηθεί πολύ.