ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΧΟΥΣ

Τι είναι ο πονοκέφαλος άγχους και πώς αντιμετωπίζεται;
Τι είναι ο πονοκέφαλος άγχους και πώς αντιμετωπίζεται;

Πώς ορίζεται ο πονοκέφαλος άγχους; Ποια είναι τα συμπτώματα; Και ποιοι είναι οι τρόποι για να τον αντιμετωπίσουμε;