πράσινο στη διακόσμηση

Πράσινο = Aρμονία!
Πράσινο = Aρμονία!

Το χρώμα της φύσης και της αφθονίας! Τι συμβολίζει και τι ρόλο παίζει στην ψυχολογία μας;