πρόβλημα από στενά παντελόνια

Προσοχή στα στενά παντελόνια!
Προσοχή στα στενά παντελόνια!

Όπως λένε οι γιατροί, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα κάτω άκρα!