συμβουλές για μισθούς

Ίδια δουλειά χαμηλότερος μισθός; Μάθετε τα δικαιώματά σας και διεκδικήστε!
Ίδια δουλειά χαμηλότερος μισθός; Μάθετε τα δικαιώματά σας και διεκδικήστε!

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται 15% λιγότερο από τους άντρες, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο χάσμα αγγίζει το 16,4%. Μήπως ανήκετε κι εσείς μέσα στις παραπάνω γυναίκες;