θεατρικό έργο

Θα βρείτε… τον δολοφόνο;
Θα βρείτε… τον δολοφόνο;

Εξασκήστε το αστυνομικό σας δαιμόνιο, εξιχνιάστε το μυστήριο απολαμβάνοντας το δείπνο σας!