Τράπεζες

Γιατί τα κτίρια των Τραπεζών σε όλο τον κόσμο μοιάζουν με αρχαίους ελληνικούς ναούς;
Γιατί τα κτίρια των Τραπεζών σε όλο τον κόσμο μοιάζουν με αρχαίους ελληνικούς ναούς;

Ο αρχαιοελληνικός ρυθμός των ναών έγινε πρότυπο αρχιτεκτονικής για τα κτίρια που στεγάζουν τις μεγαλύτερες Τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί;

Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο;
Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο;

Η ετήσια παγκόσμια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύπτει τη ζωή σε 158 χώρες στον κόσμο.