ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προσοχή με τον ηλεκτρομαγνητισμό
Προσοχή με τον ηλεκτρομαγνητισμό

Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες συσκευές επηρεάζουν την υγεία των παιδιών.