μελέτη ανθρωπολογίας

Πού οφείλεται η λατρεία μας για το τζάκι;
Πού οφείλεται η λατρεία μας για το τζάκι;

Η χαλάρωση μπροστά στο τζάκι είναι αγαπημένη συνήθεια! Τώρα ξέρουμε και γιατί!